NANDA HERITAGE HOTEL


รอยต่อระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่

 

รอยต่อระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ คือบริบทของพื้นที่ซึ่ง ฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล สถาปนิกและเจ้าของ CHAT Architects นำมาทำการออกแบบ Nanda Heritrage Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมเล็กๆ ที่อยู่ในย่านชุมชนปรินายก ด้วยรูปลักษณ์เปลืองภายนอกอาคารสีดำสนิท เป็นแมสที่ปรับสเกลจากใหญ่ไปเล็ก ตัวอาคารฝั่งติดถนนวิสุทธิกษัตริย์เป็นอาคารสูง 6 ชั้น เป็นความตั้งใจให้เหมาะกับสัดส่วนความใหญ่ของถนน ค่อยๆ ลดเหลือก 4 ชั้นของอาคารที่อยู่ฝั่งซอย และเหลือ 2 ชั้นของอาคารที่อยู่ติดชุมชนด้านหลัง

เส้นสายแต่ละด้านบนอาคาร ได้รับการออกแบบตามบริบทของฝั่งอาคาร สำหรับอาคารสูง 6 ชั้น ในเส้นนอนเพื่อสร้างความต่อเนื่อง ให้รูปด้านหน้าดูมีความเป็นบิลบอร์ด ส่วนฝั่งอาคาร 4 ชั้นที่ติดกับซอย ให้เส้นตั้งตามลักษณะห้องแถวในซอย บริเวณหัวมุมที่รอยต่อของสเกลเล็กและใหญ่ มีก้อนไม้ที่ชั้น 1 เป็นห้องอาหาร ทำหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนสเกลจากเล็กไปใหญ่

เมื่อเดินเข้าภายในอาคาร คอร์ตของโรงแรมทำหน้าที่เป็นล็อบบี้ ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้า โดยมุมมองตรงจุดนี้ ผ่านโคงกลางชั้น 2 ไปยังสระว่ายน้ำ ซึ่งต่อเนื่องด้วยการจัดวางทางบันได ที่พาดตัวต่อเนื่องคดเคี้ยวไปตามทางเดินหลักจากชั้นสู่ชั้น โดยโถงทางเดิน บันได และซุ้มชานพักดึงบริบททางเดินของชุมชนที่มีความคดเคี้ยวมาพลิกขึ้นเป็นทางสัญจรแนวตั้ง ซึ่งซุ้มชานพักบันไดทำหน้าที่เหมือนเป็นที่นั่งเล่นและจุดชมวิวเล็กๆ หน้าบ้าน เพราะเป็นตัวเชื่อมต่อกับชุมชมข้างๆ โดยบานประตูหน้าต่างไม้ของตัวซุ้ม และองค์ประกอบที่เป็นไม้ทั้งหมดของโครงการ เลือกเอาไม้ที่รื้อจากบ้านเก่าอายุร่วม 100  ปีของเจ้าของโครงการมาจัดวางใหม่

เป็นการนำเอา Found object มาประกอบใหม่ เพื่อปลูกอาคารและชุมชนขึ้นมา โดยประยุกต์เอาของใกล้ตัวมาปรับใช้ ในวิธีบ้านๆ แบบที่ชาวบ้านในชุมชนทำ

Text:  ภัคภร ไม้สนธิ์
Photo: Ketsiree Wongwan

Leave A Comment