PRODUCT DESIGN

LABRADOR

แบรนด์ ‘ LABRADOR ’ ได้รับการก่อตั้งโดย คุณเอนก กุลทวีทรัพย์ (เจี๊ยบ) โดยผลิตภัณฑ์สินค้าส่วนใหญ่ทำจากหนัง , กระดาษ green read และผลิตภัณฑ์ประเภทไลฟ์สไตล์อย่างกระเป๋าสะพาย , กระเป๋าใส่แล้ปท้อป , กระเป๋าสตางค์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนอย่างสมุดบันทึก, แฟ้มเอกสารและที่ใส่นามบัตร โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนั้นจะได้รับการออกแบบด้วยกระบวนการที่ใส่ใจอย่างแท้จริง

Continue Reading

MAHASAMUT

Mahasamut แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ เน้นการใช้งานเป็นหลัก มีความคงทนแข็งแรง ผสมผสานกับวัสดุชนิดอื่นในการออกแบบ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเรียบง่าย และใช้เทคนิคในการออกแบบได้อย่างลงตัว

Continue Reading

DEMARK TO G-MARK

"A Decade of DEmark 10 ปี ดีไซน์ ดีมาก" การเดินทางของการสร้างสรรค์งานจากเวทีระดับประเทศ สู่เวทีระดับอาเซียน

Continue Reading