VIEDO ART BY KAWITA VATANAJANKUR

ผลงานวิดีโอศิลปะโดย กวิตา วัฒนะชยังกูร

Text: เต็มภัทร์ เกตุสมบูรณ์
Photo: Nova Gallery

นิทรรศการของศิลปินหญิง คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร ที่จัดแสดงและนำเสนอผลงานวิดีโอ โดยผลงานชุดนี้คุณกวิตาเสาะแสวงหาความเป็นไปได้ทางสังคม วัฒนธรรมและจิตวิทยาของสื่อวิดีโออาร์ต ด้วยกรรมวิธีที่สร้างสรรค์ผสมผสานกับมุมมองแบบจิตรกรรมที่ถูกบันทึกอยู่ในท่าทางอันแสดงถึงความเปราะบางและเด็ดขาด ศิลปินนำเสนอสิ่งที่ต่างไปจากงานศิลปะเชิงแนวที่เราคุ้นชิน ซึ่งทั้งปลุกเร้าและน่าประทับใจ ทำให้คุณกวิตาได้กลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่น่าจดจำที่สุดของยุคสมัยนี้ 

ผลงานของคุณกวิตาได้ตั้งคำถามกับมุมมองและการใช้คุณค่าต่อการใช้แรงงานในชีวิตประจำวันทั้งในเชิง จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์การกระทำในแต่ละวันที่ซ้ำๆ และต่อเนื่องของเราในฐานะเครื่องมือเพื่อการอยู่รอด ซึ่งเธอศึกษาความสัมพันธ์ของอำนาจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ และความเชื่อมโยงที่มีต่อโลกแห่งวัตถุนิยมและทุนนิยมที่กักขังเราอยู่ โดยศิลปินมักจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของเธอให้กลายเป็นวัตถุ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ภาพร่างกายที่บิดเบี้ยวและเหนื่อยล้าอันเกือบจะเปลือยเปล่าของเธอนั้น เป็นรูปทรงที่โดดเด่นเมื่อเปรียบกับภาพพื้นหลังสีสด ซึ่งสีสันที่เสมือนภาพจิตรกรรมเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในผลงานของเธอ 

นิทรรศการ Kawita Vatanajyankur นี้ แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการพัฒนาการผลงานศิลปะของกวิตา ในช่วงปี ค.ศ.2012 ถึง ค.ศ.2017 ผลงาน The Dustpan (2014) ที่จัดวางอยู่หน้าห้องน้ำปรากฎร่างของกวิตาที่แขวนห้อยหัวลงกลายเป็นไม้กวาดที่กระโจนเข้าสู่ที่โกยผงทุกๆนาที สื่อถึงความท่วมท้นของงานบ้านที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ส่วนผลงานชิ้น The Scale 2 (2015) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางบ่อน้ำนั้นพบเห็นศิลปินที่แปรร่างกายของเธอให้กลายเป็นเครื่องชั่งและพยุงน้ำหนักของข้าวสารที่บรรจุในกระด้งแบบพื้นบ้านของไทย และในผลงาน Colander (2017) ที่จัดแสดงอยู่หน้าร้านอาหาร Spice Market นี้เราจะเห็นศิลปินกลายเป็นตะกร้อลวกเส้นบะหมี่ ซึ่งขยายให้เห็นภาพของการออกแรงที่เกิดขึ้นในการลงมือผลิตอาหารให้เราบริโภค

ศิลปินถ่ายทอดธรรมชาติของการมีอยู่ของเราที่คล้ายกับการติดกับ และสื่อถึงความเปราะบางของมนุษย์ ผ่านการนำพาร่างกายของเธอไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต่างๆ ด้วยการอ้างอิงถึงงานที่ปฏิบัติโดยแรงงานและกรรมกรนี้ คุณกวิตาปรารถนาที่จะแสดงให้เห็นความทุกข์ที่แรงงานต้องตรากตรำเผชิญอย่างไม่ได้รับการช่วยเหลือใดใด การวิเคราะห์สภาวะความเป็นมนุษย์ในสังคมปัจจุบันของศิลปินฉุกให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของจรรยาบรรณและภาระรับผิดชอบเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์สังคมที่หวังว่าจะนำมาซึ่งความหยั่งรู้และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจากสาธารณชน และเป็นความต้องการของศิลปินที่จะเรียกร้องและขบถต่อความไม่เท่าเทียมกัน

Leave A Comment