“ปรัชญาแห่งความสร้างสรรค์ สู่ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เหล็กอันทันสมัย”

Text: เต็มภัทร์ เกตุสมบูรณ์
Photo: ภาพจากแบรนด์ SSTEEL

SSTEEL มีจุดเริ่มต้นจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญด้านโลหะตกแต่งอาคาร โดยดำเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์งานผลิตและติดตั้ง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในงานด้านโลหะ SSTEEL มีความมุ่งมั่นที่จะท้าทายในความคิดสร้างสรรค์ และปรัชญาในการการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงทำให้เกิดนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เหล็กและของใช้ตกแต่งบ้าน

SSTEEL เป็นแบรนด์ที่มีความเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดลงบนผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเติมเต็มในทุกกิจกรรมให้กับผู้คนในปัจจุบัน งานทุกชิ้นเปรียบเหมือนดังศิลปะที่ SSTEEL ออกแบบไว้ ซึ่งจะกลายเป็นสื่อกลางการสร้างสรรค์ให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของด้วยจากฟังก์ชั่นการใช้งาน การออกแบบ จนถึงกระบวนการการสร้างสรรค์แต่ละชิ้นงานขึ้นมานั้น เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มช่องว่างและรูปแบบสไตล์การใช้ชีวิตของผู้เป็นเจ้าของ อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างอันจะเ)นการสะท้อนบุคลิก ภาพลักษณ์ของสถานที่ให้โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

นอกจากความมุ่งมั่นในการออกแบบ และนำเสนอแนวคิดกับปรัชญาในการออกแบบ ที่บ่งบอกถึงความเรียบง่าย ความมีสไตล์ทันสมัย ความประหลาดใจ และความสวยงามแล้ว SSTEEL ยังคงด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ที่จะช่วยกระตุ้นส่งเสริม ให้ผู้ที่พบเห็นนำไอเดียความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ไปใช้ในการตกแต่งบ้านอีกด้วย

Leave A Comment