SCANDIZZO HOUSE

“บ้านระดมผสมผสานไอเดีย”

บ้านน่ารักใน Melbourne, VIC, Australia หลังนี้ ถูกขนานนามว่า “Scandizzo House” เป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตอบความต้องการของ owner โดยตรง สะท้อนอัตลักษณ์ ตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ รวมถึงตอบฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับสมาชิกหนุ่มน้อยอีก 3 คน ก็คือลูกๆ ที่จะเติบโตภายในพื้นที่ความทรงจำที่มอบทั้งความสนุก ความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว

บริษัทสถาปนิก “Kennon” รับหน้าที่ถ่ายทอดภาพฝันของ owner ให้เป็นความจริงด้วยวิธีการนัดพูดคุยกันในมื้อค่ำที่ไซต์เพื่อคุยงานกันอย่างใกล้ชิดและเข้าถึงรายละเอียดงานอยู่ร่วมปีจนบ้านออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นที่พอใจของเจ้าของบ้าน
ความสนุกของโปรเจ็กต์นี้คือการสื่อสารกันโดยตรงอย่างต่อเนื่องของเจ้าของและบริษัทสถาปนิก เรียกได้ว่าบรี๊ฟไม่จำเป็นตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เพราะความต้องการถูกพรั่งพรูออกมาในบทสนทนาระหว่างการทานอาหารเย็น ทำให้เกิดส่วนร่วมของงานในทุกขั้นตอน ทำให้เห็นความคืบหน้าของการออกแบบก่อสร้างแก้ไขตลอดจนบ้านเสร็จสมบูรณ์

กล่าวได้ว่า “Scandizzo House” เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจและเข้าถึง แต่กระนั้นบ้านหลังนี้ก็ใช่เพียงจะสะท้อนตัวตนของเจ้าของเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้บ่งบอกสไตล์ของผู้ออกแบบไว้ด้วย บ้านหลังนี้เผยให้เห็นถึงการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ความชอบ ความทรงจำ และสไตล์การออกแบบของสถาปนิก ตัวตนของนักออกแบบที่ร่วมนำเสนอออกมาในงาน อย่างหลังคาหน้าจั่วคอนกรีตที่นำมาใช้สร้างเอกลักษณ์ให้ “Scandizzo House” สร้างความรู้สึกแข็งแกร่ง มั่นคง ในลุคของฟาซาดแบบ “Original Victorian Home” รวมไปถึงเทคนิคที่บริษัทสถาปนิก “Kennon” ใช้ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญก็คือสไตล์การทำงานที่จะชอบตั้งโจทย์จากวัสดุหลักหนึ่งอย่าง เพื่อนำไปสู่ไอเดียอีกมากมายของงานออกแบบสถาปัตยกรรมแต่ละครั้ง ให้วัสดุหลักนั้นชักจูงให้ผู้ที่ได้รับชมอาคารได้รู้สึกคล้อยตาม และเข้าใจสิ่งที่นักออกแบบต้องการจะสื่อสารออกมา

ที่มา: www.archello.com

Leave A Comment