DESIGN

ART OF LIVING

“ครูปานชอบลงมาข้างล่างทุกวัน เพราะลงมาแล้วมีความสุข ได้ดื่มชาเยอะขึ้น คุยกันไปกินขนมไป ลงมานั่งวาดรูปที่นี่แล้วได้เห็นวิวต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ครูปานชอบห้องนี้” - ครูปาน สมนึก คลังนอก -

Continue Reading

LOVE EMBRACE

“ห้องสี่เหลี่ยมเปิดโล่ง พอเรามองเข้ามาซีนมันง่ายมาก พื้นที่ตรงกลางเป็นห้องนั่งเล่นกับทำงาน ห้องนอนเป็นซอกเดิมของห้องนอนเก่า เราออกแบบบนนิสัยของเราที่ใช้แค่นอน 6-8 ชั่วโมง ฉะนั้นจึงไม่ทำอะไรกับมันมาก” - สุรพงษ์ เพลินแสง -

Continue Reading

HEARTMADE HOME

“ผมว่าการเข้ามาอยู่ก่อนเป็นสิ่งที่ควรทำ ดูว่าเราใช้ชีวิตอย่างไร ถ้าเราเข้ามาในบ้านที่เราไม่เคยอยู่เลย บางทีก็นึกไม่ออก แต่ถ้าเป็นคนที่มีอาชีพนี้โดยตรงอย่างสถาปนิก ผมเชื่อว่าเขาถูกสอนมาว่าต้องทำอย่างไร แต่เราไม่รู้ เราไม่มีหลักการนั้น เราต้องเข้ามาอยู่ก่อนจนรู้” - ราจิต แสง-ชูโต -

Continue Reading