SONGPRAPA HOUSE / ARCHIMONTAGE DESIGN FIELDS SOPHISTICATED

01

การประนีประนอมในบ้านแห่งความปรารถนา

Text: Cherngchai Riawruangsangkul
Photo: Beer Singnoi
Architect: Archimontage Design Fields Sophisticated

ความปรารถนาที่พักอาศัยขนาดย่อมที่บรรจุความประนีประนอมระหว่างการใช้พื้นที่แบบเก่าและกายภาพของชนชั้นกลางใหม่ ได้กลายเป็นข้อบังคับอันดับแรกสำหรับโครงการบ้านชานเมืองหลังนี้

พ่อ แม่ ลูกชายที่กำลังจะคลอด และคุณตายายคือผู้ใช้อาคารทั้ง 5 คน ความแตกต่างทางวัยเป็นตัวแปรที่แจกจ่ายแต่ละคนไปอยู่ตำแหน่งต่างๆ ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ชั้นล่างด้านหลังที่ติดกับบ้านเก่าเพียงรั้วกั้นสามารถเดินไปทำอาหารแล้วยกมาเสิร์ฟที่บ้านใหม่ได้โดยที่ยังร้อนอยู่ ส่วนอีกสามคนที่เป็นเรี่ยวแรงหลักของครอบครัวทั้งในตอนนี้และในอนาคตขึ้นไปอยู่ชั้นบน ซึ่งนอกจากห้องนอนขนาดใหญ่ยังประกอบไปด้วยห้องทำงาน ห้องออกกำลังกาย ห้องนอนลูก และห้องพระ พร้อมกับระเบียงขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าเพื่อทำหน้าที่กำบังแดดบ่ายไม่ให้ส่องเข้ามาด้านในมากจนเกินไปนัก

องค์ประกอบด้านนอกยังมีบ่อเลี้ยงปลาที่เจาะลงไปในเฉลียงชั้นล่าง สนามหญ้าที่ขนานไปกับความยาวของตัวบ้านและอ้อมมาด้านหน้า ช่องแสงขนาดใหญ่ของบันไดหลักที่คอยขับไล่ความมืดในตอนกลางวัน ทั้งยังสามารถมองเห็นกระบะทรายสนามเล่นด้านล่าง และหลังคาทรงจั่วที่ครอบพื้นที่เกือบทั้งหมดเอาไว้ ทั้งมวลนี้ประกอบกันเข้าภายในร่างของทัศนคติข้างต้น ที่สุดท้ายก็ยังเล่นล้ออยู่กับความก้ำกึ่งและกำกวมระหว่างความปรารถนากับความเป็นจริง โดยที่ยังความหาความเด็ดขาดมาเลือกข้างยังไม่ได้เหมือนเดิมเสมอๆ

03ระเบียงขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นกำบังแดดยามบ่าย
ไม่ให้ส่องเข้ามาปะทะพื้นที่ใช้สอยด้านในมากจนเกินไป

02
หลังคาทรงจั่วครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของบ้านเอาไว้

04
อีกหนึ่งมุมมองจากพื้นที่ชั้นล่างแหงนขึ้นไปสู่ระเบียงด้านหน้า

18
ระเบียงขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นกำบังแดดยามบ่าย
ไม่ให้ส่องเข้ามาปะทะพื้นที่ใช้สอยด้านในมากจนเกินไป

06 บ้านโมเดิร์นหลังคาทรงจั่วในอีกหนึ่งมุมมองจากด้านข้าง

05 บ้านโมเดิร์นหลังคาทรงจั่วในอีกหนึ่งมุมมองจากหลังบ้าน

07
สถาปัตยกรรมที่เน้นการเว้นช่องแสงและติดตั้งลูกกรงเหล็กรอบบ้าน
ช่วยให้บ้านมีความส่วนตัวโดยไม่รู้สึกเหมือนถูกปิดทึบจนเกินไป

11
สถาปัตยกรรมที่เน้นการเว้นช่องแสงและติดตั้งลูกกรงเหล็กรอบบ้าน
ช่วยให้บ้านมีความส่วนตัวโดยไม่รู้สึกเหมือนถูกปิดทึบจนเกินไป

08
ช่องแสงขนาดใหญ่ของบันไดหลักที่คอยขับไล่ความมืดในตอนกลางวัน

10ช่องแสงขนาดใหญ่ของบันไดหลักที่คอยขับไล่ความมืดในตอนกลางวัน

16
มิติของแสงที่ลอดผ่านช่องหน้าต่าง

22
บ่อเลี้ยงปลาที่เจาะลงไปในเฉลียงชั้นล่าง

17
มุมมองจากบนระเบียงขนาดใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เป็นกำบังแดดยามบ่าย

200021draw songprapa_Page_01draw songprapa_Page_02draw songprapa_Page_03draw songprapa_Page_04draw songprapa_Page_05draw songprapa_Page_06draw songprapa_Page_07draw songprapa_Page_08draw songprapa_Page_09draw songprapa_Page_10fragment-isometric

Leave A Comment