เรือนพินรัตน์..ที่ผูกรักเข้าไว้ด้วยกัน


เมื่อคุณวิวัฒน์ รอดสุด owner ผู้มีความปรารถนาจะสร้างบ้านอันจะเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความคิดถึงคุณตาและคุณยาย ชายหนุ่มหัวใจกตัญญูจากพัทลุงเดินทางไปที่ “Awaken Design Studio” (ตื่น ดีไซน์ สตูดิโอ) ด้วยพาสชั่นอันแรงกล้า บอกความต้องการกับนักออกแบบว่าเขาอยากสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณตาคุณยายผู้ล่วงลับ

โจทย์หลักของบ้านหลังนี้ก็คือการนำไม้บางส่วนจากบ้านคุณตาคุณยายเดิมที่ถูกรื้อทิ้งไป มาใช้เพื่อระลึกถึงความผูกพันที่มีต่อทั้งสองคนที่เป็นดั่งหัวใจของครอบครัวรอดสุด ซึ่งหน้าที่ของบ้านหลังใหม่ก็จะเข้ามาเชื่อมโยงครอบครัวใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน เพราะอยู่ในบริเวณที่ต่อเชื่อมกับบ้านหลังเดิมของคุณพ่อคุณแม่ เพื่อที่เมื่อสร้างเสร็จแล้ว วิวัฒน์ที่ทำงานอยู่ในเมืองกรุงจะได้กลับมาสู่อ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ที่พัทลุงได้บ่อย เพื่อดูแลท่านได้อย่างใกล้ชิดตามที่ตั้งใจไว้ และกลับสู่อ้อมกอดของบ้านหลังนี้ ที่ได้ชื่อว่า “เรือนพินรัตน์” อันมีที่มาจากชื่อ “คุณตาวิรัตน์” และ “คุณยายพิน ศิริธร” ซึ่งหลังจากทีม “ตื่น ดีไซน์ สตูดิโอ”ได้รีเสิร์ช และลงสำรวจพื้นที่รอบๆ ในจังหวัดพัทลุงก็ได้เห็นภาพเรือนของคุณตาคุณยายเดิม ก่อนที่จะพังและถูกรื้อไป ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือนไม้พื้นถิ่นในยุคสมัยหนึ่ง เป็นที่มาของการตัดสินใจนำมาใช้ปลูกฝันให้เรือนแห่งความทรงจำฟื้นคืนอีกครั้ง แต่อยู่ในรูปแบบร่วมสมัยขึ้น ติดภาพของทั้งสองท่านไว้ตรงโถงทางเข้าบ้าน เสาและคานไม้เก่าของเรือนที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้
ไออุ่นเดิม ช่องคอสอง และลักษณะหลังคาปูกระเบื้องแบบพื้นถิ่น

“เรือนพินรัตน์” ได้ทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มความสามารถ เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน เชื่อมโยงช่างฝีมือในท้องถิ่นที่เคยสร้างบ้านให้วิวัฒน์เมื่อครั้งวัยเยาว์ ให้กลับมาสร้างบ้านหลังนี้อีกครั้ง เติมเต็มความทรงจำนำทางเขากลับมายังภูมิลำ เชื่อมโยงครอบครัวทั้งใกล้ไกลให้กลับมาสู่บ้านที่ผูกทุกความรักเข้าไว้ด้วยกัน

ที่มา: ตื่น ดีไซน์ สตูดิโอ / Awaken Design Studio

Leave A Comment