REUSE STARBUCKS SHOP

เก๋ช่วยโลก

ทุกวันนี้ทรัพยากรที่เราใช้ไปบนโลกนี้มีแต่นับวันจะหมดลง แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เพิ่มขึ้นด้วยสัดส่วนที่เท่ากันก็คือขยะนั่นเอง Starbucks ก็เป็นหนึ่งในหลายๆ บริษัทที่มีแนวคิดที่จะช่วยลดปริมาณขยะบนโลกนี้ด้วยเช่นกัน ร้านนี้เกิดมาจากแนวความคิดที่ว่า จากทุกเมล็ดกาแฟที่ทางร้านนำมาบริการลูกค้านั้น ย่อมต้องมาจากการขนส่งข้ามทวีปและถูกบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ทั้งสิ้น  เมื่อตู้คอนเทนเนอร์ถูกใช้ไปนานๆ ก็จะเริ่มผุพังน้ำก็รั่ว ไม่สามารถนำมาใช้ขนสินค้าต่อไปได้อีก และก็จะกลายเป็นขยะกองมหึมาในที่สุด  จากสำนึกและความรับผิดชอบที่ทาง Starbucks มีความคิดมาตลอดว่าทุกคนต้องช่วยกัน จึงก่อให้เกิดร้านกาแฟนี้ขึ้นมา

ร้าน Starbucks นี้ตั้งอยู่แถวๆ ทางใต้ของเมือง Seattle รัฐ  Washington  ใกล้ๆกับสนามบินที่ใช้ทดสอบเครื่องบิน Boeing  ทั้งร้านทำมาจากตู้คอนเทนเนอร์จำนวน  4 ตู้ ติดตั้งเป็นสองชั้น แต่เป็นพื้นที่ที่ถูกนำมาใช้งานได้เพียงแค่ชั้นล่าง ชั้นบนเป็นเพียงการตกแต่งแมสของอาคารให้มีความสวยงามเท่านั้น  ภายในตู้คอนเทนเนอร์ถูกนำมาทำเป็นครัวทั้งหมดไม่มีที่นั่งภายในร้าน มีแต่โต๊ะนั่งภายนอกเท่านั้น ลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าแบบ Drive Thru จึงไม่ค่อยเห็นคนนั่งกันสักเท่าไหร่ทั้ง ที่บรรยากาศน่านั่งมากกว่าร้าน Starbucks ในตัวเมืองเสียอีก แต่คงเป็นเพราะว่าที่ตั้งอยู่ค่อนข้างห่างออกมาจาก Downtown Seattleพอสมควร เมื่อดูจากงานที่สามารถทำออกมาจากขยะแล้ว แนวความคิดนี้สามารถนำมาใช้กับเวลาที่จะสร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้านได้ หรือนำมาเพียงบางมุมบางส่วนของบ้านหรือสวนมาทำเป็นมุมพักผ่อนที่สวยงาม และในขณะเดียวกันก็สามารถลดปริมาณขยะไปด้วยในตัวอีกด้วย

Leave A Comment