CategoryLandscape

MISSTAR CAFE

มาร่วมพูดคุยกับผู้รังสรรค์สวนที่งดงามแบบฉบับนีโอคลาสสิค คุณโมช - ธนตพล พรมแพน และคุณโจ - เฉลิมพล เฉลิมสุขดี จาก Summersnow Home & Garden ทั้งสองได้เป็นผู้เนรมิต ความงามทั้งหมดนี้ให้ โดยมีโจทย์ว่า “ไอเดียการสร้างมุมสังสรรค์กับบรรยากาศสวยงามแปลกใหม่ ในสไตล์นีโอคลาสสิค” 

THE BASE PHETKASEM

พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่โดยที่ตั้งของโครงการอยู่ติดกับถนนเพชรเกษมที่มีการจราจรวุ่นวาย การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงการก่อสร้างและการใส่ใจต่อผู้ใช้พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ เมื่อเข้ามาในพื้นที่จะได้รับความรู้สึกตัดขาดจากความวุ่นวายภายนอกโครงการ โดยได้นักออกแบบ Landscape studio by Arsomsilp มาเป็นผู้ออกแบบ