CategoryProduct

เคทีซีจับมือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ และเอสซีจี เปิดเวที KTC FIT Talk #10

เคทีซี ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค จับกระแสรักษ์โลก จัดงานเสวนา KTC FIT Talks ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “ถึงเวลาพลังงานทางเลือก เป็นพลังงานทางรอด” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนโดยเชิญตัวแทนภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนร่วมเปิดมุมมองต่อพลังงานทางเลือกแนวโน้มของการใช้งานรถพลังงานไฟฟ้าและโซลาเซลล์ในประเทศไทยรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงพลังงานทางเลือกในระดับครัวเรือน และสิทธิพิเศษเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสมาชิกบัตรเครดิตและผู้บริโภค  

เอสซีจี รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2023

เอสซีจี รับ 6 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ประกอบด้วย 4 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 พร้อม 2 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ โดยบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และการบริหารจัดการโดยรวม โดยบริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

ฮานส์โกรเฮอ จับมือคอตโต้ มุ่งพลิกโฉมตลาดสุขภัณฑ์ลักชูรีในประเทศไทย

ฮานส์โกรเฮอ จับมือคอตโต้ มุ่งพลิกโฉมตลาดสุขภัณฑ์ลักชูรีในประเทศไทย นวัตกรรมระดับโลกพบกับผู้นำในตลาดประเทศไทยปูทางสู่ยุคที่น่าตื่นเต้นแห่งตลาดโซลูชันสุขภัณฑ์ลักชูรีของไทย 

แผ่นเซลโลกรีต ได้ลองแล้วจะรัก

แผ่นเซลโลกรีต แผ่นเส้นใยไม้ผสมซีเมนต์ เหมาะสำหรับการลดเสียงก้องเสียงสะท้อน ด้วย texture ที่มีเอกลักษณ์แผ่นเซลโลกรีต แผ่นเส้นใยไม้ผสมซีเมนต์ เหมาะสำหรับการลดเสียงก้องเสียงสะท้อน ด้วย texture ที่มีเอกลักษณ์ 

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยรวมพลังอัพสกิลแรงงานช่าง

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยรวมพลังอัพสกิลแรงงานช่าง ผ่าน “สถาบันเทคโนโลยีผนังและพื้น ตราเสือ” เพื่อการก่อสร้างที่ตรงใจลูกค้า