ARCHITECTURE

THE COMMONS

แวะเวียนมาหย่อนขา พักผ่อน พบปะ พูดคุย จะชำเลืองมองสินค้าหรือผู้คนที่ The Commons ประสบการณ์ของรีเทลดีไซน์ที่แตกต่างไปจากการออกแบบ ‘Mall’ โดยทั่วไป

Continue Reading

P.W. INTER BOOKSTORE

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หรือ พว. เปิดประตูแห่งจินตนาการบานใหม่ ด้วยอาคารรีโนเวทดีไซน์ทันสมัย บนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จากฝีมือการออกแบบของกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ Tidtang Studio

Continue Reading

PTT URBAN FOREST

สถาบันปลูกป่า ปตท. ริเริ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินที่เคยรกร้างของ ปตท.จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ขึ้นบนถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืนตามวิถี ปตท.

Continue Reading

BANGKOK CITYCITY GALLERY

“ลองคิดดูสิว่า กระบวนการในการที่เราสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมากับสิ่งที่เป็นการรับรู้ของคนที่มองเข้ามา คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามันมินิมอล แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเรามันไม่ใช่ ในขณะเดียวกันแม้กระทั่งชื่อตัวแกลเลอรีของเราเองก็ตาม คนจะต้องตั้งคำถามว่า ทำไมต้องมี City สองตัว มันก็ดีตรงที่เราทำให้คนได้ตั้งคำถามด้วยเหมือนกัน ซึ่งจริงๆแล้ว ศิลปะร่วมสมัย ส่วนหนึ่งมันก็มีความหมายอยู่ในลักษณะแบบนี้ด้วย” ลูกตาล - ศุภมาส พะหุโล

Continue Reading

UNILEVER HOUSE

อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ‘ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์’ ด้วยรูปแบบของการลงทุนในอาคารแบบการเช่าระยะยาว เป็นอาคาร 12 ชั้น พื้นที่อาคารรวม 48,000 ตร.ม. และพื้นที่ใช้เป็นสำนักงาน 18,000 ตร.ม. ภายใต้แนวคิดในการออกแบบ 3 ประการ คือ ความยั่งยืน (Sustainability), การทำงานแบบคล่องตัว (Agile Working) และ การเชื่อมต่อ (Connectivity in the Building)

Continue Reading

HERE TO STAY (UNTITLED HOUSE BY DSTGR)

“หน้าที่ของสถาปนิก หรือนักออกแบบ คือต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ให้อยู่ในงบประมาณ เขามีที่อยู่แล้วเราก็แค่ใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มันยิ่งทำให้เรารู้สึกสนุก” นนทวัฒน์ เจริญชาศรี

Continue Reading

SCG GREEN BUILDING

“เอสซีจีได้นำแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนขององค์กรและชุมชนโดยรอบ ผนวกกับวัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ขององค์กร ความหลากหลายของคนหลายรุ่น และความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่กำลังเข้ามาเป็นทรัพยากรหลักขององค์กร สู่การออกแบบอาคารเอสซีจี 100 ปี อาคารที่ออกแบบและก่อสร้างโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบของอาคารที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

Continue Reading