ARCHITECTURE

P.W. INTER BOOKSTORE

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หรือ พว. เปิดประตูแห่งจินตนาการบานใหม่ ด้วยอาคารรีโนเวทดีไซน์ทันสมัย บนถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จากฝีมือการออกแบบของกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ Tidtang Studio

Continue Reading

PTT URBAN FOREST

สถาบันปลูกป่า ปตท. ริเริ่มพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินที่เคยรกร้างของ ปตท.จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา ขึ้นบนถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืนตามวิถี ปตท.

Continue Reading

BANGKOK CITYCITY GALLERY

“ลองคิดดูสิว่า กระบวนการในการที่เราสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมากับสิ่งที่เป็นการรับรู้ของคนที่มองเข้ามา คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่ามันมินิมอล แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเรามันไม่ใช่ ในขณะเดียวกันแม้กระทั่งชื่อตัวแกลเลอรีของเราเองก็ตาม คนจะต้องตั้งคำถามว่า ทำไมต้องมี City สองตัว มันก็ดีตรงที่เราทำให้คนได้ตั้งคำถามด้วยเหมือนกัน ซึ่งจริงๆแล้ว ศิลปะร่วมสมัย ส่วนหนึ่งมันก็มีความหมายอยู่ในลักษณะแบบนี้ด้วย” ลูกตาล - ศุภมาส พะหุโล

Continue Reading

UNILEVER HOUSE

อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ‘ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์’ ด้วยรูปแบบของการลงทุนในอาคารแบบการเช่าระยะยาว เป็นอาคาร 12 ชั้น พื้นที่อาคารรวม 48,000 ตร.ม. และพื้นที่ใช้เป็นสำนักงาน 18,000 ตร.ม. ภายใต้แนวคิดในการออกแบบ 3 ประการ คือ ความยั่งยืน (Sustainability), การทำงานแบบคล่องตัว (Agile Working) และ การเชื่อมต่อ (Connectivity in the Building)

Continue Reading

HERE TO STAY (UNTITLED HOUSE BY DSTGR)

“หน้าที่ของสถาปนิก หรือนักออกแบบ คือต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่ให้อยู่ในงบประมาณ เขามีที่อยู่แล้วเราก็แค่ใช้พื้นที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด มันยิ่งทำให้เรารู้สึกสนุก” นนทวัฒน์ เจริญชาศรี

Continue Reading

SCG GREEN BUILDING

“เอสซีจีได้นำแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนขององค์กรและชุมชนโดยรอบ ผนวกกับวัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ขององค์กร ความหลากหลายของคนหลายรุ่น และความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่กำลังเข้ามาเป็นทรัพยากรหลักขององค์กร สู่การออกแบบอาคารเอสซีจี 100 ปี อาคารที่ออกแบบและก่อสร้างโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบของอาคารที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี

Continue Reading