250 BUITENGRACHT HOUSE

บ้านอิฐแดง แลนด์มาร์คเด่นบนเส้นถนน

บ้านหลังนี้มีกลิ่นอายของสไตล์วิกตอเรียน ถูกวางอยู่บนพื้นที่่ลาดชันที่มีศักยภาพในการสร้างแลนด์มาร์คที่โดดเด่น ประกอบกับสีอิฐแดงที่คลาสสิคสะดุดตายิ่งสร้างความน่าสนใจให้กับถนน Upper Buitengragt และ Carisbrook ในแอฟริกาใต้ ผลงานการออกแบบของ Team Architects

บนพื้นที่ 653 ตร.ม. ที่มอบทั้งโจทย์ที่ยาก สนุก และท้าทายให้กับเจ้าของบ้านในการรวมทุกนิยามของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัย การทำงาน เอาไว้ในพื้นที่แห่งนี้ ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่เอื้อในทุกๆ ด้าน และตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยทุกคน


แนวพื้นที่ใช้สอยถูกกระจายออกจากตรงกลางวิ่งไปยังด้านเหนือ และทิศใต้ ตามลักษณะของพื้นที่ แต่ถูกแบ่งออกเป็น 8 โซนที่ไว้ทำหน้าที่การใช้งานที่ต่างกันออกไป นอกจากนี้ยังมีต้นไม้สองต้นรูปทรงสวยสง่า ที่ยืนขนาบข้างโรงรถอยู่นั้น นอกจากสร้างความร่มรื่นแล้ว ยังทำหน้าที่เชื่อมต่ออาคารย่อยๆ ทั้งสามหลังซึ่งหากมองจากสีและวัสดุแล้ว อาจจะดูแตกต่างกันบ้าง แต่ความลื่นไหลของเส้นสาย และแบบแปลน ประกอบกับมีต้นไม้ดังกล่าวที่เชื่อมโยงทำให้อาคารทั้งหมดยังคงมีความเป็นเอกภาพและโดดเด่นอยู่บนถนนแห่งนี้

สังเกตว่ารั้วกำแพงนั้นจะมีทั้งวัสดุที่เป็นหินและเหล็กที่ยังคงล้อมรอบอาณาบริเวณของบ้านไว้ และยังแสดงความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของถนน Buitengragt และ Carisbrook ที่เจ้าของตั้งใจเก็บไว้ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า นอกจากนี้ ก็ยังได้ทั้งความแข็งแรง ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปิดทึบเสียทั้งหมด เพราะยังมีช่วงที่เปิดโล่งสู่มุมมองถนนภายนอกทำให้รั้วบ้านไม่ทึบตันจนเกินไป

ในส่วนที่เป็นหน้าจั่วของทุกอาคารซึ่งหันหน้าไปทางถนนนั้น ถูกปรับขยายพื้นที่ออกไปตามความกว้างของแต่ละจุดที่จะยืดหยุ่นได้ เพื่อประโยชน์ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น นั่นก็คือการทำหน้าที่เป็น main living spaces สำหรับวัสดุส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมโยงถึงบ้านหลังเดิมไม่ว่าจะเป็นแผ่นโลหะลูกฟูก หรืออิฐสีแดงอันถือเป็นซิกเนเจอร์ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามหลังนี้
ที่มา: www.archdaily.com

Leave A Comment