“SYS” หนุนพนักงานสุขภาพดี ชวนเปลี่ยนก้าวเดิน-วิ่ง

“ เป็นเงินบริจาคให้ 3 มูลนิธิร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน กับ กิจกรรม “วิ่งด้วยกันปันน้ำใจ” ”

 

SYS เหล็กไทยหัวใจกรีน ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีพร้อมร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานออกกำลังกายสะสมก้าวเดิน-วิ่งในระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเปลี่ยนทุกย่างก้าวเป็นเงินบริจาคผ่าน 3 องค์กรการกุศลเพื่อเด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้ป่วย HIV

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีมไวด์แฟลงก์ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งให้ความสำคัญกับคน ชุมชน มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการดูแล ห่วงใย และใส่ใจในเรื่องสวัสดิภาพของพนักงานในองค์กรซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้บริษัทเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้ตามที่วางไว้ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ SYS ได้จัดกิจกรรม Run for Charity…Run for Health “วิ่งด้วยกันปันน้ำใจ” เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานโดยรณรงค์และกระตุ้นให้ชาว SYS ได้มีโอกาสออกกำลังกายหรือขยับร่างกายหลังเลิกงานด้วยการเดินหรือวิ่ง และเก็บสะสมก้าวเดิน-วิ่งในระยะเวลา 2 เดือน แปลงเป็นเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่พนักงานสามารถเลือกมอบได้เองรวมจำนวน 3 มูลนิธิ

กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสในการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองแล้วยังร่วมสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการแบ่งปันให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสด้วยการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมโดยเป็นผู้คัดเลือกองค์กรการกุศลที่ต้องการทำบุญจากก้าวเดิน-วิ่งของตนเองกติกาคือให้พนักงานสามารถร่วมกิจกรรมเป็นทีม ทีมละ 5 คนโดยเก็บสะสมก้าวเดิน-วิ่งร่วมกันเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งพนักงานจะต้องเดินหรือวิ่งไม่น้อยกว่าวันละ 3 กม. ขึ้นไป โดยมีพนักงานเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 161 คน คำนวณเป็นเงินบริจาคได้รวมทั้งสิ้น 105,000 บาท
ซึ่งทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบตัวเงินที่ใช้สำหรับการบริจาคทั้งหมด

ทั้งนี้ SYS ได้คัดเลือกองค์กรการกุศล 3 แห่งที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับเด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาส และเป็นผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาที่ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้มที่ให้ความช่วยเหลือในการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน และความผิดปกติบนใบหน้า โดยมีผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานจาก SYS เข้ามอบเงินบริจาค ดังนี้
1. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา จำนวน 35,000 บาท มอบโดย นายสุรศักดิ์ พูลเกิด ผู้จัดการโรงงานห้วยโป่ง
2. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง จำนวน 35,000 บาท มอบโดย นายปิยะ ชัยรัตน์ ผู้จัดการโรงงานมาบตาพุด
3. มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม 35,000 บาท มอบโดยนายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ SYS ได้สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสให้เติบโตในสังคมอย่างเท่าเทียม

ติดตามข่าวสารและช่องทางติดต่อ SYS: โทร. 0-2586-7777
เว็บไซต์ www.syssteel.com คลิก https://bit.ly/3tXU1k7
Facebook: @syssteel / Line OA: @syssteel

Leave A Comment