SHERA wins Thailand’s Most Admired Brand for 8 Consecutive Years

เฌอร่า ขึ้นแท่นที่ 1ในใจผู้บริโภค8ปีซ้อนชูนวัตกรรม Build Better Live Better

นายวิโรจน์ ทานัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวัสดุก่อสร้างทดแทนธรรมชาติ ตอกย้ำการเป็นที่หนึ่งในตลาดด้วยรางวัล Thailand’s Most Admired Brand หรือ แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด ในหมวดวัสดุก่อสร้าง กลุ่มไม้และวัสดุทดแทน 8 ปีซ้อน โดยรางวัลนี้ นิตยสาร BrandAge ร่วมกับสถานศึกษาชั้นนำและกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศ สำรวจผลวิจัยนี้ขึ้น ซึ่งกว่า 45 ปี ของ เฌอร่า ในฐานะผู้นำนวัตกรรมวัสดุสำหรับงานพื้น ผนัง ฝ้า และหลังคา ภายใต้แนวคิด Build Better Live Better ได้คิดค้นพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่สร้างง่ายอยู่สบาย ตอบสนองไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน เพื่อบ้านที่ทุกคนใฝ่ฝัน และเพื่อเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดและเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภคต่อไป

Leave A Comment