SAM PRAENG FACESTREET

สามแพร่งfacestreet

TEXT: ข่าวประชาสัมพันธ์
PHOTO: ฉัตรชัย เจริญพุฒ

เก็บตกภาพบรรยากาศงานเทศกาลศิลปะชุมชน “สามแพร่งfacestreet” ที่สร้างสรรค์ “สามแพร่ง” ให้เป็นย่านศิลปะที่อิงแอบกับวิถีชาวบ้าน คืนชีวิตชีวาให้กับชุมชน เพื่ออยู่อย่างมีอัตลักษณ์ในโลกปัจจุบัน ไม่ให้ถูกรื้อถอนล่มสลายไร้รากเหง้าไปกับการพัฒนาเมืองที่มุ่งผลประโยชน์เชิงพาณิชย์แต่ละลืมผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่จริง

 

Leave A Comment