POLA – PATTERNS OF MEANING

โพลา – ลวดลายแห่งความหมาย 

PHOTO: เต็มภัทร เกตุสมบูรณ์
TEXT: ประชาสัมพันธ์

โพลา – ลวดลายแห่งความหมายนิทรรศการบาติกและศิลปะร่วมสมัยจากประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

โดยศิลปินกลุ่ม เอซ เฮาส์ คอลเล็กทีฟ, จาฮายา เนเกอรี, เอลวิน ประดิปตา,เรสตู รัตนานิงตียัสด้วยความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์ ดาร์นา ฮาร์ดี, สุราการ์ตาและศิลปินร่วมสนับสนุน อังกี ปูรบันโดโน จิม อัลเลน อาเบล, แตรา บาจราโกสานักวิจัย อาร์ฮัม ระห์มันคัดสรรโดย เมลล่า จาร์สมาร์ เสวนาโดยภัณฑารักษ์ ศิลปิน นักวิจัย และภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์ดาร์นา ฮาร์ดี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00-18.00 (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแปลภาษาไทย)

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน โดยความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ดาร์นา ฮาร์ดี,สุราการ์ตา มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับบาติก ที่มีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ความหมายของบาติกเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาหลายร้อยปี ความหมายโดยนัยของมันเกี่ยวโยงกับมิติต่างๆ ทางสังคมวัฒนธรรม เมื่อเรามองพัฒนาการของบาติกในอินโดนีเซีย เราถึงได้ตระหนักว่า ในแง่หนึ่งมันได้สะท้อนให้การเห็นการส่งผ่านและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ในอีกแง่หนึ่ง มันยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและสัมพันธ์กับนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ปัจจุบันการผลิตบาติกในท้องตลาดเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการตามกระแสและการผลิตแบบราคาถูกเพื่อมวลชน เมื่อเราพูดถึงบาติก เรากำลังพูดถึงในแง่มุมทางเทคนิคของการเขียนลายด้วยเทียนและการย้อมบนผ้าทอ หรือเรากำลังพูดถึงลวดลายต่างๆกันแน่ มีนิยามและการตีความกันมากมายให้ทำความเข้าใจ เมื่อเราพยายามเข้าใจความหมายของคำว่าบาติกตามบริบทเชิงวัฒนธรรม

บาติกส่วนหนึ่งในคอลเล็กชั่นของพิพิธภัณฑ์ดาร์นา ฮาร์ดีในสุราการ์ตา ถูกคัดสรรมาเพื่อจัดแสดงภายในนิทรรศการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของบาติกไม่ว่าจะเป็น บาติกในฐานะอัตลักษณ์, อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมและต่างประเทศ,เพศ, พัฒนาการทางการเมืองและบาติกในฐานะโภคภัณฑ์บาติกเหล่านี้จะถูกจัดแสดงรวมกับวัตถุจดหมายเหตุและงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกันโดยศิลปินร่วมสมัยจากอินโดนีเซีย

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
สำหรับการสัมภาษณ์ศิลปินและภัณฑารักษ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะ กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ต้องการข้อมูลเพิมเติ่ม กรุณาติดต่อ
โทรศัพท์: 02.612.6741 อีเมล: artcenter@jimthompsonhouse.com
เฟซบุค: the Jim Thompson Art Center
เว็บไซต์: www.jimthompsonartcenter.org

Leave A Comment