Flammability Test ผลการทดสอบที่ไม่ควรมองข้าม จุดประสงค์ในการทดสอบคือ การวัดระดับความเปราะบางของวัสดุ รวมถึงความไวต่อแหล่งจุดติดไฟ แนวโน้มในการเผาไหม้ และอัตราความเร็วในการเผาไหม้เมื่อติดไฟ

“ Flammability Test ผลการทดสอบที่ไม่ควรมองข้าม ”

 

 

Flammability test คือผลการทดสอบค่าการลามไฟของวัสดุว่าสามารถติดไฟหรือเผาไหม้ได้มากน้อยเพียงใดเมื่อถูกไฟหรือความร้อน จุดประสงค์ในการทดสอบคือ การวัดระดับความเปราะบางของวัสดุ รวมถึงความไวต่อแหล่งจุดติดไฟ แนวโน้มในการเผาไหม้ และอัตราความเร็วในการเผาไหม้เมื่อติดไฟ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นเซลโลกรีต มีผลการทดสอบการลามไฟอยู่ที่ V-0 (Test method:UL94) แปลว่า แผ่นเซลโลกรีตเวลาติดไฟจะไหม้ไม่ถึงจุดมาร์คภายในระยะเวลาตามที่มาตรฐานกำหนด และไม่มีการหยดละลายของวัสดุ จะลุกไหม้คล้ายการเผาถ่าน ซึ่งเวลาเกิดเหตุอัคคีภัยจะมั่นใจได้ว่าตัวแผ่นจะไม่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ผู้ที่อยู่อาศัยก็จะมีเวลาให้หนีจากตัวอาคารได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นผลทดสอบตัวนี้จึงเป็นที่สำคัญมากในการเลือกใช้วัสดุ ควรหลีกเลี่ยงวัสดุที่ไม่มีผลทดสอบนี้รับรอง โดยการทดสอบการลามไฟมีTest method หลายตัว ในบางประเทศเป็นค่าที่บังคับให้ทุกวัสดุต้องมีเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

โทรศัพท์สอบถามข้อมูลกับทางฝ่ายขายที่เบอร์ 02-946-7575, 081-644-3667
ดู ข้อมูลสินค้าได้ที่ www.cellocretethai.com
ดูภาพผลงานสวยได้ที่ Instagram: cellocrete_thai
ติดตามความเคลื่อนไหว ผลงานใหม่ สอบถามข้อมูลได้ที่ Inbox Facebook page: Cellocrete Thai

Leave A Comment