CategoryPopular Posts

EKAR

สถาปนิกที่สร้างผลงานที่เป็นที่จับตามองโดยเฉพาะงาน Multi-Place ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

APERTURE HOUSE / STU/D/O ARCHITECTS

บ้านช่อง บ้านของช่างภาพและภูมิสถาปนิก ไชยชุมพล วัฑฒกานนท์ ที่ได้ อภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ และ ชนาสิต ชลศึกษ์ เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยวัยรุ่น มาช่วยออกแบบพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของขนาดที่ดินและสภาพแวดล้อมที่เป็นชุมชนหนาแน่นในซอยโดยรอบ 

NY HOUSE

บ้านพักอาศัยหลังล่าสุดที่ IDIN Architects สร้างสรรค์อาคารหน้าตาทันสมัยขึ้นใหม่ในรูปแบบอาคารทรงกล่องสีขาว ดึงดูดสายตาผู้คนที่สัญจรไปมาได้อย่างชะงัด