BSA Building Safety Awards 2022 

“อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์” เพิ่มความมั่นใจให้ผู้เช่าด้วยรางวัลอาคารปลอดภัย BSA Building Safety Awards 2022 

 

อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในอาคารที่มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัยระดับ Platinum จากโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 (BSA Building Safety Awards 2022) ของสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ตอกย้ำความเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีความปลอดภัยใจกลางเมือง โดย นายนักรบ กุลพนิชย์ ผู้จัดการทั่วไป อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัล BSA Building Safety Awards 2022 เป็นกิจกรรมที่สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้มีจิตสำนึกในการสร้างอาคารและดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภัยจากการก่อสร้าง อัคคีภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาคารที่จะสร้างใหม่ รวมไปถึงอาคารเก่าที่มีการปรับปรุง ได้มีการเตรียมพร้อมของอุปกรณ์ระงับเหตุและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา การได้รับคัดเลือกของอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ในครั้งนี้ จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เช่าปัจจุบัน และเป็นปัจจัยที่นำมาใช้พิจารณาสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาคารสำนักงานให้เช่าต่อไป

สามารถติดตามรายละเอียดของอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานให้เช่า ได้ที่เว็บไซต์ https://cwtower.com หรือเฟซบุ๊ก cwtower.bkk และสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-168-3332-3

Leave A Comment