UMIGROUPจับมือ BUIร่วมลงนาม MOUพร้อมผนึกกำลังจัดแข่งขันนักการตลาดรุ่นใหม่

 

นางสาวปวริศา เพ็ญชาติ กรรมการบริหารฝ่ายส่งเสริมการขาย  พร้อมด้วยนายวริษฐ์ แสนสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวางแผน  บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือUMI Group    กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส และรองศาสตราจารย์ ดร.ไมเคิล ฟอห์ล  คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ BUI  ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือMOU  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การจัดโครงการประกวดแผนการตลาด  ตลอดจนการสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

พร้อมกันนี้  ทาง UMI Group ได้ผนึกกำลังกับสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จัดทำโครงการประกวดแผนการตลาด“The Apprentice 2018”  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด โดยการศึกษาวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจกระเบื้อง  เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจากโจทย์จริง พร้อมทั้งสกัดไอเดียสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดทำแผนการตลาด  โดยมีการตัดสินและมอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่      1 – 5 รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท  และรางวัลตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกงสนับสนุนโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 5 ที่นั่ง ให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เมื่อเร็วๆนี้

 

 

 

Leave A Comment