TCDC BANGKOK / DEPARTMENT OF ARCHITECTURE


THE NEW TCDC
คลังพื้นที่สร้างสรรค์ใหม่แห่งนักคิด ผลิต ขาย

Text: ทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย
Photo: เปี่ยมพล จันทร์เปี่ยม

นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ เมื่อศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ย้ายศูนย์ประจำการจากชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม มายังอาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการให้ครอบคุลม และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักคิด นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 ได้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็เติมเต็มย่านสร้างสรรค์ของเจริญกรุงให้มีความแข็งแรง เหมาะแก่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งประเทศในยุคสร้างสรรค์

TCDC บางรัก ได้รับการออกแบบโดย DEPT (Department of Architecture) ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่ออกแบบ The Commons ทองหล่อ โดยผู้ออกแบบคงความงามของสถาปัตยกรรมของตัวอาคาเดิมไว้ทั้งหมด ทั้ง Façade คาแรกเตอร์หลักของตัวอาคารเดิม ที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2483 จนถึงรูปทรง และจุดเด่นบริเวณสูงสุดของอาคาร ซึ่งถูกประดับด้วยพญาครุฑ 2 ตน ที่อำนวยการสร้างโดยอาจารย์ศิลป์ พีระศรี เรียกว่านำความเก่าของอาคารอายุการใช้งานกว่า 80 ปี สวมทับภายในที่ได้รับการออกแบบดีไซน์อย่างใหม่เอี่ยมอ่อง

พื้นที่ 9,000 ตารางเมตร จำนวน 5 ชั้นแห่งนี้ประกอบไปด้วย 3 พื้นที่บริการเดิม ได้แก่ พื้นที่ห้องสมุด พื้นที่นิทรรศการ และพื้นที่ Co-Working Space พร้อม 3 พื้นที่ให้บริการใหม่ได้แก่ พื้นที่ให้คำปรึกษาทางธรุกิจ (Creative Business Center) ห้องปฏิบัติการ (Maker Space) และศูนย์วัสดุและนวัตกรรม (Material & Design Innovation Center)

จาก Front Lobby ด้านขวามือคือพื้นที่จัดนิทรรศการ ซึ่งตอนนี้นิทรรศการ “สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ” ที่จัดโดย TDCD กำลังจัดแสดงอยู่  ในอนาคตพื้นที่บริเวณนี้ นอกจากจะมีนิทรรศการอื่นๆ สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจัดแสดง ยังเปิดเป็นพื้นที่แสดง Showcase ต่างๆ อีกด้วย ส่วนด้านซ้ายคือบันไดที่จะนำพาเราขึ้นไปยังส่วนต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้

สำหรับผู้ที่สนใจด้านการออกแบบ ที่ ศูนย์วัสดุและนัวตกรรม (Material & Design Innovation Center) ที่ชั้น 2 คือ คลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่เปี่ยมไปด้วยวัสดุและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศ ให้เราได้ค้นคว้า นอกจากนี้จากอาณาเขตเดิมที่ผู้คนที่มาใช้บริการได้จำกัด TCDC บางรักขายพื้นที่ให้บริการของห้องประชุม (Auditorium) ให้รองรับความต้องการที่มากขึ้นสำหรับการจัดกิจกรรม การบรรยาย และประชุมเชิงปฏิบัติการ และส่วนที่ออกแบบใหม่เพื่อให้เชื่อมตัวอาคารเก่าอย่างสำนักงาน TCDC ก็อยู่ที่ชั้นนี้เช่นกัน

ต้อนรับคนที่มาด้วยพื้นที่จัดนิทรรศการ ซึ่งตอนนี้นิทรรศการ “สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ” จัดขึ้นโดย TCDC

หลากวัสดุหลากนวัตกรรม ถูกบรรจุไว้ยัง Material & Design Innovation Center ที่ชั้น 2 คือ คลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่คนรักงานออกแบบไม่ควรพลาด

หลากวัสดุหลากนวัตกรรม ถูกบรรจุไว้ยัง Material & Design Innovation Center ที่ชั้น 2 คือ คลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่คนรักงานออกแบบไม่ควรพลาด

หลากวัสดุหลากนวัตกรรม ถูกบรรจุไว้ยัง Material & Design Innovation Center ที่ชั้น 2 คือ คลังความรู้ขนาดใหญ่ ที่คนรักงานออกแบบไม่ควรพลาด

ถัดจากชั้น 2 เป็นส่วนของ Maker Space ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเปลี่ยนไอเดียที่ได้จากการศึกษาวัสดุ  ให้กลายเป็นงานต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ได้ ทดลอง และลงมือปฏิบัติได้จริง และพื้นที่สำหรับการจัดประชุม ที่กระจายตัวอยู่บริเวณรอบๆ พื้นที่ ชั้นหนังสือที่คุ้นตาถูกปรับเปลี่ยนไซส์ให้โอ่โถงขึ้น ภายในยังคงอัดแนนด้วยหนังสือ วารสาร และสิ่สิ่งพิมพ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ที่จัดเรียงหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบตามระบบดิวอี้ ที่รอให้เราหยิบจับ และสืบค้นได้ง่ายขึ้น ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (TCDC Resource Center) นอกจากชั้นหนังสือ ในส่วนของชั้น 4 ยังมีบริการ Function Room หรือพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับจัดนิทรรศการ การบรรยาย และประชุมเชิงปฏิบัติด้วย

Maker Space พื้นที่ปฏิบัติการที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือในการส้รางสรรค์ผลงานอย่างครบครัน

Maker Space พื้นที่ปฏิบัติการที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือในการส้รางสรรค์ผลงานอย่างครบครัน

ชั้นหนังสือที่คุ้นตาถูกปรับเปลี่ยนไซส์ให้โอ่โถงขึ้น ภายในยังคงอัดแนนด้วยหนังสือ วารสาร และสิ่สิ่งพิมพ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ที่จัดเรียงหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบตามระบบดิวอี้

ชั้นหนังสือที่คุ้นตาถูกปรับเปลี่ยนไซส์ให้โอ่โถงขึ้น ภายในยังคงอัดแนนด้วยหนังสือ วารสาร และสิ่สิ่งพิมพ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ที่จัดเรียงหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบตามระบบดิวอี้

บนไดวนสำหรับขึ้นไปชมการฉายวีดีทัศน์ ซึ่งจะเปิดให้บริการในอนาคต

พื้นที่ส่วนกลางสำหรับนั่งทำงานที่เพียบพร้อมทั้งโคมไฟส่วนตัวและปลั๊กไฟ

พื้นที่ส่วนกลางสำหรับนั่งทำงานที่เพียบพร้อมทั้งโคมไฟส่วนตัวและปลั๊กไฟ

Creative Space พื้นที่ส่วนกลางสำหรับการทำงานรองรับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่

และไฮไลท์ที่เราไม่อยากให้พลาด บริเวณชั้น 5 ที่เราคาดเดาว่าคนจะเข้ามาใช้บริการมากที่สุด ประกอบด้วย Creative Space พื้นที่สำหรับการให้บริการด้านธุรกิจ และพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการทำงาน และร้านกาแฟ และส่วน Rooftop Garden ที่นอกจากจะเป็นจุดชมวิว ยังเป็นพื้นที่การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการอีกด้วย

(W)hole เรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาด้วยรูเล็กๆ บริเวณขาเก้าอี้และชิ้นส่วนต่างๆ ที่ช่วยปรับการใช้งานให้ได้ตรงตามความต้องการไม่ว่าจะใช้งานคนเดียว กลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ ผลงานการออกแบบโดย วุฒิชัย ลีลาวรวงศ์, ดร.สิรพร กอบนิธิกุลวงศ์ และบุญมี สุขประเสิร์ฐชัย จากโครงการประกวด Creative Seating ภายใต้โจทย์การออกแบบที่นั่งสำหรับใช้ในพื้นที่สร้างสรรค์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ

การย้ายศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบจากเดิมมายังอาคารไปรษณีย์กลางนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างสรรค์เจริญกรุงในฐานะพื้นที่สร้างสรรค์นำร่องของประเทศไทยตาม 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์, แหล่งบ่มเพาะนักสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ และผู้ผลักดันระบบบนิเวศพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์สร้างสรรค์และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นอกจาก TCDC ที่เจริญกรุง และที่เชียงใหม่ที่ทางเดย์เบดส์ได้ไปเยือนมาแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เร็วๆ นี้ TCDC วางแผนจะขยายพื้นที่ในฐานะ Mini TCDC โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาคกว่า 30 แห่ง ทุนเอกชนที่เปิดตัวไปอย่าง The Commons มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง และในเมษายน 2561 กับ TCDC ขอนแก่น และในปลายปี 2562 กับ TCDC สงขลา-หาดใหญ่  ส่วน TCDC เดิมที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมนั้น เร็วๆ นี้จะเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งโดยร่วมทุนกับ AIS สร้าง Digital Design Center เพื่อรองรับกลุ่มสตาร์ทอัพ ไม่ใช่แค่นักศึกษา หรือ คนทำงานสายออกแบบ แต่ที่นี่คือ ศูนย์รวมความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความครีเอทีฟ พื้นที่เปิดกว้างเพื่อนักคิด นักสร้างสรรค์ ให้เข้ามาโลดแล่นไปกับจินตนาการที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

Location: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
อาคารไปรษณีย์กลาง  1160 ถนนเจริญกรุง บางรัก กทม.
เปิดทำการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)
เวลา 10.30-21.00 น.

 

Leave A Comment