Tagcraft

FABULESS

แบรนด์ที่ดึงเรื่องราวและมนต์เสน่ห์ของงานฝีมือ ที่แฝงด้วยความสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาไทยในกรุงเทพมหานคร ด้วยการค้นพบความงดงามที่ซ่อนตัวในชุมชน ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสรรสร้างผลงานภายใต้แบรนด์ "FABULESS"