SYS / ARCHITECTURE IN STEEL 2018

SYS จัดสัมมนาอัพเดตเทรนด์การออกแบบโครงสร้างเหล็ก

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ จัดสัมมนา Architecture in Steel 2018” เพื่อให้สถาปนิกได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก และการออกแบบงานรอยต่อโครงสร้างเหล็กในงานสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายชนาสิต ชลศึกษ์สถาปนิกจาก STU/D/O Architects ที่ใช้โครงสร้างเหล็กออกแบบโครงการจนได้รับรางวัล 2016  ASA Gold Medal Award และ รศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เขียนหนังสือ Steel Connection มาร่วมบรรยายให้ความรู้ ภายในงานยังมีการจัดเวิร์กชอปเพื่อให้สถาปนิกได้ทดลองใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบเหล็กกับรอยต่อวัสดุต่างๆ โดยงานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

Leave A Comment