SOUND OF SILENCE

08

 สถาบันกันตนา

Text: ภัคภร ไม้สนธิ์  
Photo: ฉัตรชัย เจริญพุฒ
Architect: ผศ. บุญเสริม เปรมธาดา Bangkok Project Studio

สถาบันกันตนา คือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทาง ด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง เปิดสอนระดับปริญญาตรี โดยมุ่งหวังที่จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้าน มาสร้างให้เกิดผลทางเศรษฐกิจ สร้างกำลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม สถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม บนพื้นที่ 10 ไร่ ภายในบริเวณเขตพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ‘กันตนา มูฟวี่ทาวน์ แวดล้อมด้วยสถานประกอบการด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ของบริษัทใน เครือกันตนาหลายบริษัท อาทิ กันตนา แอนิเมชัน สตูดิโอ, กันตนา แลบบอราทอรี่ส, กันตนา โปรดักชั่น เซอร์วิส, กันตนา มูฟวี่ทาวน์ (2002), กันตนา โมชั่นพิคเจอร์, กันตนา มีเดีย แอนด์ มาเก็ตติ้ง, กันตนา ครีเอทีฟ เซอร์วิส, โอเรียลทัลโพสท์, โพสทิค, สาระดี, ฟาร์ม แชนแนล(ประเทศไทย) ดังนั้นนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งการผลิตจากนักวิชาการแล้ว ยังสามารถฝึกฝนทักษะศิลปะการผลิตท่ามกลางผู้เชี่ยวชาญด้าน วิชาชีพที่มากด้วยความสามารถแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศของการทำงานอย่างแท้จริง ด้วยเป้าหมายคือ ‘เพราะที่นี่…เราเปลี่ยนนักฝันให้เป็นบัณฑิต เปลี่ยนนักคิดให้เป็นมืออาชีพ’

06สถาบันกันตนา เป็นอาคารชั้นเดียวแนวราบไปกับพื้นดิน
ตัวอาคารใช้โครงสร้างเหล็กภายใน
ผสานไปกับการใช้อิฐมอญจำนวน 600,000 ก้อนวางเรียงกัน


07สถาบันกันตนา เป็นอาคารชั้นเดียวแนวราบไปกับพื้นดิน
ตัวอาคารใช้โครงสร้างเหล็กภายใน
ผสานไปกับการใช้อิฐมอญจำนวน 600,000 ก้อนวางเรียงกัน


สถาปัตยกรรมของสถาบันกันตนา ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดย Bangkok Project Studio มี ผศ. บุญเสริม เปรมธาดา อาจารย์และหัวหน้าประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าทีม ภายใต้กรอบแนวคิดจากทางกันตนาที่อยากสร้างสถาบันการศึกษาที่ไม่ใช่แค่อาคารเรียนปกติ ด้วยการมอบสิ่งดีๆ คุณค่า มุมมองทางสังคม และมุมมองด้านความเป็นไทยเข้าไปด้วย โดยใช้เวลาในการออกแบบ 4 ปี และก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 2 ปี ด้วยแนวคิดการออกแบบคือ สิ่งที่พิเศษล้วนเริ่มต้นจากสิ่งที่ธรรมดา สถาบันกันตนา เป็นอาคารชั้นเดียวแนวราบไปกับพื้นดิน ตัวอาคารใช้โครงสร้างเหล็กภายใน ผสานไปกับการใช้อิฐมอญจำนวน 600,000 ก้อนวางเรียงกัน เพื่อประหยัดเวลา ลดน้ำหนัก และช่วยให้ส่วนที่เป็นพื้นที่ภายนอกอาคารมีความโปร่งโล่ง เย็นสบาย รูปทรงของอาคารมีความแปลกตา โดดเด่นสวยงามบนเนื้อที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ทำหน้าที่เป็นอาคารเรียนให้กับนักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์และภาควิชาแอนิเมชั่น ภายในแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนอำนวยการ ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องเรียน และสตูดิโอ มีที่ว่างและทางเดินเชื่อมส่วนต่างๆ ที่สัมพันธ์กันอย่างอิสระ

“สำหรับที่นี่ผมออกแบบลม แสงแดด ความมืด ความสลัว เสียง ความเงียบ แสงจันทร์ หลอมรวมเป็นบรรยากาศท่ามกลางอิฐมอญปั้นมือ ถ้าคุณเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้ คุณจะได้ยินเสียงแห่งความเงียบ ความเงียบบอกทุกสิ่ง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา

03สถาบันกันตนา เป็นอาคารชั้นเดียวแนวราบไปกับพื้นดิน
ตัวอาคารใช้โครงสร้างเหล็กภายใน
ผสานไปกับการใช้อิฐมอญจำนวน 600,000 ก้อนวางเรียงกัน


05สถาบันกันตนา เป็นอาคารชั้นเดียวแนวราบไปกับพื้นดิน
ตัวอาคารใช้โครงสร้างเหล็กภายใน
ผสานไปกับการใช้อิฐมอญจำนวน 600,000 ก้อนวางเรียงกัน


02สถาบันกันตนา เป็นอาคารชั้นเดียวแนวราบไปกับพื้นดิน
ตัวอาคารใช้โครงสร้างเหล็กภายใน
ผสานไปกับการใช้อิฐมอญจำนวน 600,000 ก้อนวางเรียงกัน


09
ภายในแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนอำนวยการ ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องเรียน และสตูดิโอ
มีที่ว่างและทางเดินเชื่อมส่วนต่างๆ ที่สัมพันธ์กันอย่างอิสระ


12
ที่ว่างและทางเดินเชื่อมส่วนต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างอิสระ


30.
ที่ว่างและทางเดินเชื่อมส่วนต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างอิสระ


16
ที่ว่างและทางเดินเชื่อมส่วนต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างอิสระ


“สำหรับที่นี่ผมออกแบบลม แสงแดด ความมืด ความสลัว เสียง ความเงียบ แสงจันทร์ หลอมรวมเป็นบรรยากาศท่ามกลางอิฐมอญปั้นมือ ถ้าคุณเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้ คุณจะได้ยินเสียงแห่งความเงียบ ความเงียบบอกทุกสิ่ง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกผู้ออกแบบกล่าว

สถาบันกันตนาได้รับ รางวัลด้านสถาปัตยกรรมระดับโลก ‘Wienerberger Brick Award 2014’  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมแห่งกรุงเวียนนา, The Aga Khan Award  for Architecture ครั้งที่ 12 (2011-2013) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเสริม เปรมธาดา   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ar+d Awards for Emerging Architecture 2011 จาก The Architectureal Review ณ The Royal Institute of British Architecs (RIBA) กรุงลอนดอน  ประเทศสหราชอาณาจักร นับว่า ผศ.บุญเสริมเป็นสถาปนิกไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้

01

ขอขอบคุณสถานที่ :สถาบันกันตนา (Kantana Institute)
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โทร.0-3424-0361 – 4 , 0-2275- 0046 กด 8
www.kantana.com/kantanainstitute

Leave A Comment