MODERNFORM THE WAY WE WORK

โมเดอร์นฟอร์ม เผยปรัชญาในการทำงานและวิธีคิด‘The Way We Work’พร้อมโชว์เคส นวัตกรรมสำนักงานตอบรับสไตล์การทำงานยุคใหม่

โมเดอร์นฟอร์มชวนสัมผัสประสบการณ์พิเศษในงานสถาปนิกสยาม’61เผยปรัชญาในการทำงานและวิธีคิด“The Way We Work4 Editionสะท้อนถึงการมองอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ผ่าน 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ Worker, Worktool, Workspace และWorkplace ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ที่เป็น Solution Provider สำหรับWorkplaceอย่างแท้จริง  พร้อมนำเสนอนวัตกรรมสำนักงานยุคใหม่ที่รังสรรค์ร่วมกับExzy บริษัทด้าน Tech Startup ที่กำลังมาแรง เพื่อตอบรับการทำงานยุค 4.0 และในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์กรรมการผู้จัดการ และสมเกียรติ ปวริศร์พงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ณ บูธหมายเลข S403 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี

กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะที่โมเดอร์นฟอร์มเป็นผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัย” พร้อมแถลงจุดยืนสู่การเป็น Workplace Solution Provider


โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ ที่ผ่านมา โมเดอร์นฟอร์มได้ตีแตกความต้องการในการใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ ถ้าเรา “รู้จัก” อดีต จะทำให้เรา “เข้าใจ” ปัจจุบันและจะทำให้เรา “รู้ทัน” อนาคตผ่านองค์ประกอบ 4 ประการที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นหัวใจในการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ตอบโจทย์ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ตอบโจทย์ลูกค้ามาโดยตลอดผ่านองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ ประกอบด้วยWorker หมายถึง คนทำงานหรือพนักงานซึ่งอาจจะเป็นคนหรือหุ่นยนต์ก็ได้ และปัจจุบันถือเป็นยุคแรกที่ภายในองค์กรหนึ่งๆ จะมีคนทั้ง 4 เจนเนอเรชั่น ทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจมีความต้องการที่เหมือนหรือแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับกรอบวิธีการคิดของแต่ละคน  ต่อมาคือ Worktool หมายถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามกรอบวิธีการคิดของ Worker ที่สอดคล้องและรองรับการทำงานร่วมกับWorktoolต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนWorkspace หมายถึง พื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามพฤติกรรม รูปแบบการใช้งาน และวัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่แค่สวยและทันสมัย แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ และทำให้พนักงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย โดย Workspaceจะปรับเปลี่ยนไปตามWorktoolที่ Worker เลือกใช้
ปิดท้ายที่ Workplace หมายถึงสถานที่ทำงานหรือสำนักงานที่ได้รับการบริหารจัดการพื้นที่อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้ง Work-Eat-Live-Learnทำให้ Workerสามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสุข เพราะโมเดอร์นฟอร์มเชื่อว่า “งานที่ดีเริ่มจากความสุขในที่ทำงาน”


องค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้ได้ถูกร้อยเรียงเข้าไว้ด้วยกัน และส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อ Workerมีความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น และต้องการแนวทางในการแก้ไขปัญหา ก็จะส่งผลทำให้เกิดการคิดค้น Worktool และ Workspace  ใหม่ๆ ซึ่งก็หมายถึง ‘เทคโนโลยี’ ใหม่ๆ ตามมา และเทคโนโลยีนี้เองก็จะส่งผลให้ Workplace เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับถัดไป เพื่อย้อนกลับไปทำให้ Workerทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากนั้นเมื่อ Workerมีความต้องการใหม่ๆ หรือปัญหาใดๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข กระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นซ้ำครั้งแล้ว ครั้งเล่า
จากปรัชญา วิธีคิดแบบThe Way We Work แสดงให้เห็นว่าโมเดอร์นฟอร์ม ไม่ได้ขายเพียงแค่สินค้าและบริการ แต่เป็น Solution Provider ที่ครบวงจร และเชี่ยวชาญเรื่องWorkspace management จึงมีกลวิธีที่เป็นกระบวนการคิด กระบวนการทำงานที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับ ซึ่งนำมาใช้จนประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเข้าใจในความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน กอปรกับการทำงานอย่างพิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน โดยทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการพื้นฐาน ความต้องการเฉพาะด้าน รูปแบบการทำงาน ตลอดจนปัจจัยบวกต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิด Productivity และความสุขในการทำงาน”


สมเกียรติ ปวริศร์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า “สำหรับภายในบูธของโมเดอร์นฟอร์มที่งานสถาปนิกสยาม’61 มีไฮไลท์คือโปรเจคท์ Co-Creation นวัตกรรมสำนักงานแห่งอนาคตที่โมเดอร์นฟอร์มร่วมกับExzy พัฒนาขึ้นมาก็คือ Office Automation Technology  ที่นำMeet In Touch ระบบการของห้องประชุมมาใช้ ซึ่งนอกจากจะทำให้การบริหารสำนักงานสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้วย Interactive Meeting Room Display ทำให้จองห้องประชุมได้ง่ายๆ และรวดเร็วจากทุกที่และทุกอุปกรณ์โดยใช้เวลาจองเสร็จภายในไม่ถึงหนึ่งนาที สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าห้องประชุมไหนบ้างที่ถูกจองไปแล้ว และจะว่างในเวลาใด  มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ Microsoft Exchange และ Google Calendar โดยสมบูรณ์ ทำให้คุณไม่พลาดประชุมสำคัญ ช่วยลดปัญหาการจองห้องประชุมที่เคยวุ่นวายและซ้ำซ้อนลงไปได้ นอกจากนี้ยังมีสำนักงานเสมือนจริง (Virtual Reality Office) ที่จะช่วยทำให้การวางแผนปรับพื้นที่สำนักงานไม่ต้องทำบนกระดาษอีกต่อไป
ความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Exzy ทำให้โมเดอร์นฟอร์มสามารถนำเสนอเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่เหนือระดับ ด้วยการผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานยุคใหม่ไว้ได้อย่างลงตัว นับเป็นอีกปรากฏการณ์ที่ยกระดับและพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น
เมื่อเทคโนโลยีไล่ล่าคุณ สิ่งที่เราต้องทำคือนำเสนอนวัตกรรมที่จะช่วยทำให้คุณก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีนั้นมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ผ่านการคิดค้นเฟอร์นิเจอร์สำนักงานรููปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จากรูปแบบสำนักงานที่ทำงานแบบ 9 to 5 ถึงรูปแบบสำนักงานที่ทำงาน 24 ชั่วโมง หรือจากการทำงานที่แยกช่วงเวลาทำงานกับการพักผ่อนอย่างชัดเจน มาเป็นการทำงานที่ผสมผสานและกลมกลืนกันกับการพักผ่อนอย่างลงตัว ซึ่งการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เหล่านี้ คือปัจจัยแห่งความสำเร็จของโมเดอร์นฟอร์ม”

พบกับโมเดอร์นฟอร์มกับความภาคภูมิใจในการเป็นWorkplace Solution Providerได้ตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2561 ที่บูธ S403 งานสถาปนิกสยาม’61 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และพบกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของ The Way We Work ปรัชญาและแนวคิดที่ทำให้โมเดอร์นฟอร์มประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ที่www.modernform.co.th/thewww

Leave A Comment