การประชุมวิชาการประจำปี 2565 และ พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 และ พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย (ที่ 4 จากขวา) องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการประจำปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์
เบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ, ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง,ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์
ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ, ทันตแพทย์หญิงนฤมล ทวีเศรษฐ์ ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมผู้เข้าร่วมรับเข็มและครุยวิทยฐานะ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

Leave A Comment