TagDesigner

VITTORIO GREGOTTI

Vittorio Gregotti เป็นสถาปนิกชาวอิตาลี เป็นนักวางผังเมือง นักเขียน นักออกแบบสนามกีฬาโอลิมปิก บาร์เซโลนาที่เรารู้จัก และเป็นนักทฤษฎีคนสำคัญในยุคศตวรรษที่ 20 ผู้ถูกไวรัสโคโรนาคร่าชีวิตไปเมื่อต้นปี นับเป็นข่าวเศร้าแห่งแวดวงสถาปนิกที่ต้องสูญเสียบุคลากรคนสำคัญของโลก